Πέραν από τη κατασκευή και τη συντήρηση κήπων, αναλαμβάνουμε όλα τα στάδια των χωματουργικών εργασιών και εγκατάστασης αρδευτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση νερού, το σωστό πότισμα του χώρου, την πίεση του νερού, πάντα σε σχέση με την παροχή. Επίσης παρέχεται η υπηρεσία δημιουργίας αυτοματισμού άρδευσης με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.